Hvad er Konsumfisk

Konsumfisk er et fiskeriklynge samarbejde mellem de tre vestkysthavne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde og arbejder for at skabe optimale rammer for samarbejdet mellem havnene og dermed  sikre udvikling  på  konsumfiskområdet.

Kerneområderne er facilitering af netværk, konstant fokus på kvalitet og råvareudvikling , samt markedsføring af fisk og fiskeriet.

Konsumfisk holder hele tiden øje med muligheder og udfordringer i fiskerisektoren og fødevarebranchen generelt.

I forbindelse med udviklings- og innovationsprojekter henter Konsumfisk relevante kompetencer ind fra uddannelses- og vidensinstitutioner, erhvervsfremme- og innovationsaktører, private virksomheder m.fl.

Fiskeevents

  • Åben Havn, Hvide Sande. St. Bededag den 22. april 2016, kl. 10-16. Arrangør: Hvide Sande Havn.
  • Sildedag i Thorsminde. Lørdag den 23. april 2016. Arrangør: Thorsminde Borgerforening. 
  • Tørrede dabs dag, Hvide Sande.Kr. Himmelfartsdag den 5. maj 2016. Arrangør: Foreningen Havnen.
  • Fiskens dag i Thorsminde. Lørdag den 18. juni 2016.Arrangør: Thyborøn Havns Fiskeriforening, Thorsminde Havn og borgerforening.
  • Fiskedag i Thyborøn. Lørdag den 6. august 2016. Arrangør: Lemvig Turist Information i samarbejde med lokale foreninger samt fiskeriforening.
  • Food Festivalen, Tangkrogen i Aarhus. Fredag - søndag den 2. - 4. september 2016. Arrangør: Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.
  • Fiskens Dag på Rådhuspladsen i København. Lørdag den 10. september 2016. Arrangør: Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.

Hold også øje med fiskeauktioner i havnene Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande, som i sommermånederne holder auktion for alle hhv onsdag, lørdag og søndag formiddage.

 

Hvem er vi

Aktørerne i fiskeriklyngen er:

Thyborøn Havn www.thyboronport.dk
Hvide Sande Havn www.hvshavn.dk
Thorsminde Havn www.thorsmindehavn.dk
Thyborøn Havns Fiskeriforening www.thyboron-fiskeriforening.dk
Sydvestjysk Fiskeriforening  
Fiskernes Fremtid A/S- Hvide Sande www.Fiskernes-fremtid.dk
Danske Fiskeauktioner A/S www.dfa.as

Arbejdet i Konsumfisk bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med klyngeaktørerne og erhvervslivet.

Tilknyttet fil:   
Profilbrochure DK
Tilknyttet fil:   
Profil Broschüre DE
Tilknyttet fil:   
Profile brochure UK

Kontakt

Har du spørgsmål eller en idé til projekter, så kontakt os endelig.

Konsumfisk er indgang til projekter, events og andre aktiviteter indenfor fisk og fødevarer samt fiskeriet i de vestjyske havne.

Spørgsmål og henvendelser omkring idéer og projekter kan rettes til:
 

Projektleder: Heidi Ebey Grønkjær
Tlf. 24 41 65 30

heidi@konsumfisk.dk

   
Formand: Kurt S. Madsen

Tlf. 24 47 90 71
ksm.thf@gmail.com